Projektas „KETURI METŲ LAIKAI“

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariatas tęsia projektą „Keturi metų laikai" finansuojamą UAB "Ikea Industry Lietuva", bei 2014 metų vasario-balandžio mėnesiais kartu su projekto partneriais organizuoja švietėjiškas-prevencines paskaitas Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų 1-4 klasių mokiniams.


Projekto tęstinės veiklos numatytos iki 2014 balandžio mėnesio, susijusios su delinkventinio elgesio, bei nelaimingų atsitikimų mažinimu mažamečių tarpe, ankstyvąją prevencija.
Projekto „Keturi metų laikai" tikslas-socialinės partnerystės pagrindu kuriant ir įgyvendinant kryptingą užimtumo prevenciją, sąlygojančią sėkmingą mažamečių vaikų socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą , pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius, padedančią sudaryti geresnes socialines ir edukacines ugdymosi sąlygas.
2014 metų vasario 24-28 d. Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose 1-4 klasių mokiniams prevencines paskaitas miškų apsaugos tema skaitė Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos informacinio centro vadovas Redas Rutkauskas.
2014 metų kovo-balandžio mėnesiais taip pat bus skaitomos kitų projekto partnerių ( priešgaisrinės saugos, medicinos, ekologijos įstaigų atstovų), bei policijos pareigūnų paskaitos.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariato informacija.

 
 

Valstybės įmonė Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 165841621. PVM kodas: LT658416219. Duomenys apie VĮ Kazlų Rūdos mokomąją miškų urėdiją kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 165841621.


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai